Fastighet, anläggning och byggnation

En fyraårig gymnasieutbildning inom byggnation, enklare markarbeten och fastighetsarbeten.

Fastighet, anläggning och byggnation är ett fyraårigt yrkesinriktat nationellt program inom den anpassade gymnasieskolan. Utbildningen blandar yrkeskurser och kärnämnen under alla fyra år vilket gör att det finns mycket tid för repetition och ett lägre tempo.

Yrkespraktik – APL

Under utbildningen kommer det att erbjudas yrkespraktik främst under år 3 ochår 4. Utbildningen ger kunskap inom många områden såsom fastighetsskötsel, grönytor, renhållning mm.

Se filmen Programmet för Fastighet, anläggning och byggnation. för att få veta mer om vad utbildningen handlar om.