En kille svetsar.

Riksrekryterande svetsutbildning

Efterfrågan på internationella svetsare är mycket stor i hela landet. Bråvallagymnasiet är som enda gymnasieskola i Norrköping godkänd av Svetskommissionen att utbilda enligt IIW:s utbildningsriktlinjer. Det innebär att vi följer svetskommissionens riktlinjer för internationell svetsutbildning.

Ett riksrekryterande gymnasieprogram

Ett riksrekryterande gymnasieprogram kan du söka till oavsett i vilken kommun du bor i. Du söker då gymnasieutbildningen på samma villkor som eleverna i den kommun där gymnasieutbildningen finns.

Vill du söka svetsteknik på Bråvallagymnasiet ska du söka via din egen kommun. Prata med din studie-och yrkesvägledare så får du hjälp!

Läs mer om Industriprogrammet på Bråvallagymnasiet

Här får du kunskap om och träna på olika svetstekniker, plåtbearbetning och de arbetsmoment som hör till.

Inriktningen kan leda till arbete som svetsare eller internationell svetsare. Skolan har certifierad IW-utbildning. I utbildningen ges möjlighet att avlägga certifieringsprov på flera svetsmetoder, varav en tredjepartscertifiering.

Läs mer om IW på webbplatsen www.svets.se

Efterfrågan på internationella svetsare är mycket stor i hela landet. Mycket gott samarbete mellan gymnasiet och näringslivet gör att våra elever får spännande APL-platser (arbetsplatsförlagtlLärande).

I många fall leder en lyckad APL till första jobbet. I Norrköping med omnejd finns många företag som lockar med intressanta APL-platser och arbetsuppgifter, ett flertal med internationella resejobb.

Industritekniska programmet på Bråvallagymnasiet är en del av Teknikcollege Östergötland, som är en kvalitetsstämpel på utbildningar.

Vi samarbetar med utbildningssamordnare och företag från hela Östergötland för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar, så att de passar branschens behov i framtiden.

Hundratals företag i Östergötland engagerar sig i Teknikcollege genom att erbjuda praktikplatser, gästföreläsningar, studiebesök, sommarjobb samt jobb efter avslutad utbildning.

Stefan Törnqvist, IWS yrkeslärare svets

stefan.tornqvist@norrkoping.se

070-278 05 73

Mikael Wallström, rektor

mikael.wallstrom@norrkoping.se

070-377 08 70