Länk till Facebook
Länk till Instagram

Bråvallagymnasiets luciatåg rullar genom stan