Länk till Facebook
Länk till Instagram

Sjukanmälan

Anmäla frånvaro

Vid frånvaro ringer vårdnadshavare eller myndig elev 011-444 14 73.
Knappa in elevens personnummer samt tid för frånvaro.

När det gäller ogiltig frånvaro kommer den att aviseras via SMS alternativt e-post till vårdnadshavare.