Länk till Facebook
Länk till Instagram

Industriteknik

IN

Som enda gymnasieskola i Norrköping erbjuder vi tre olika inriktningar!
Driftsäkerhet och underhåll, produkt och maskinteknik och svets.