Länk till Facebook
Länk till Instagram

Yrkesintroduktion

IM

Yrkesintroduktionen är till för dig som saknar gymnasiebehörighet och som vill gå en yrkesinriktad utbildning inom Bygg och anläggnings-, Industritekniska eller Fordons- och transportprogrammen.