Länk till Facebook
Länk till Instagram

Yrkesintroduktion

IMY

Yrkesintroduktionen är till för dig som saknar gymnasiebehörighet och som vill gå en yrkesinriktad utbildning inom Bygg och anläggningsprogrammet eller Fordons- och transportprogrammet. Studietiden varierar mellan 1 och 3 år, beroende på hur många betyg du har med dig från grundskolan.