Länk till Facebook
Länk till Instagram

Yrkesintroduktion

IMY

Yrkesintroduktion vänder sig till för dig som saknar gymnasiebehörighet och som vill gå en yrkesinriktad utbildning inom Bygg och anläggnings-, Industritekniska eller Fordons- och transportprogrammen.

Syftet är att ge dig en bra grund och att introducera ditt framtida yrke. Här skapas möjligheter till vidare studier på yrkesprogram eller att etablera dig på arbetsmarknaden.

Studietiden kan variera mellan 1 och 3 år, beroende på hur många betyg du har med dig från grundskolan samt vilket mål du har med dina studier.

Som elev får du en individuell studieplan där följande ämnen kan ingå efter behov: svenska eller svenska som andra språk, engelska, matematik och idrott detta uppblandat med kurser från nationella yrkesprogram.

Idag erbjuder vi fyra olika yrkesintroduktionsutbildningar:

  • Godshantering 900 poäng
  • Industri Bas 900 poäng
  • Anläggning 900 poäng
  • Specialyrken 1200 poäng - där du inför år 3 väljer vilken yrkesutgång du vill läsa mot, Håltagare, Glasmontör, Sanering/rivning, Ställningsbyggare eller Undertaksmontör.

Dessa utbildningar kommer att varieras och anpassas efter den lokala arbetsmarknadens efterfrågan på kompetens.

Kontakt:

Susanna Ölander Borg, rektor
E-post: susanna.borg@norrkoping.se
Telefon: 0730-20 16 80

Therése Vallthell, IM 2.0-ansvarig
E-post: therese.vallthell@norrkoping.se
Telefon: 0725-28 56 75