Studieekonomi och CSN

Som elev på gymnasieskolan har du rätt till ersättning från CSN.

Under din studietid finns det möjlighet att få studiebidrag, studiemedel och extra bidrag. Här finns all information du behöver.

Studiebidrag

Fram tills sommarlovet det år du fyller 20 år har du rätt till studiebidrag, som idag ligger på 1250 kr per månad och betalas vanligtvis ut under 10 månader, från september till juni.

Från höstterminen det år du fyller 20 år får du ansöka om studiemedel istället. Det kan du få hjälp av kuratorerna på skolan med.

Studiemedel – för dig över 20 år

Du kan få studiemedel från och med höstterminen du fyller 20 år. Det består av en bidragsdel och en lånedel. Det är möjligt att bara ta bidragsdelen om du inte vill ta lån.

Ansökan om studiemedel är öppen under hela året, men du kan bara få ersättning för fyra veckor tillbaka från dess att du ansökt.

Läs mer och ansök på CSNs webbplats

Extra bidrag

Det finns möjlighet att få ett extra bidrag. Detta prövas mot din och dina föräldrars ekonomi. För att få bidraget ska familjens inkomst understiga 125 000 kr per år före skatt. Bidraget varierar mellan 285 och 855 kronor per månad.

Läs mer om extra bidrag och beställ ansökningsblankett på CSN.

Blanketten kan du även få hos kuratorn.

Skolk – indraget CSN-bidrag

Om du är borta från skolan utan giltig anledning, räknas det som skolk. Då kan du bli av med studiebidraget. Om du har inackorderings­tillägg eller extra tillägg från CSN, förlorar du även de bidragen. Om din familj har andra bidrag kan de också påverkas om du skolkar. Det gäller till exempel bostads­bidrag, flerbarns­tillägg och underhållsstöd från Försäkringskassan.

Om skolan bedömer att du skolkar, meddelar de det till CSN. CSN stoppar då dina utbetalningar. När skolan meddelar CSN att du slutat skolka, så har du rätt till bidragen igen. Men utbetalningen i juni kanske du inte får. Den får du bara om du studerat på heltid under minst nio månader av ett läsår.

Mer information på CSN.se

Läs mer på Centrala studiestödsnämndens webbplats för att ta reda på vad som gäller för just dig