Vanliga frågor och svar

Vi har sammanställt svar på vanliga frågor i en FAQ. Om du inte fått svar på din fråga är du alltid välkommen att kontakta oss.

När du är ute på APL ansvarar du själv för att fylla i din närvaro på en närvaroblankett som sedan handledaren ska signera. Efter avslutad praktik lämnas ifyllda närvaroblanketter till din mentor.

Elever som är ute på APL kan ha rätt till matersättning från skolan, det finns även företag som bjuder eleven på mat under sin praktik. I dessa fall har man inte rätt till ersättning. Om man har rätt till matersättning noteras det på närvaroblanketten som sedan både lärare och rektor ska skriva under innan utbetalning.

I samband med sin första APL-period lämnas även kontouppgifter in till mentor där även omyndig elevs vårdnadshavare skriver under, om man byter bank eller kontonummer är man själv ansvarig för att meddela detta.

Fram till det året man fyller 20 år har du rätt till busskort om du har mer än 6 km mellan skola och hemadress, dvs den adress som man enligt Skatteverket har.

Norrköpings Kommun har ett verktyg för att beräkna avståndet på. I verktyget anger du vilken skola du går på samt din adress. Om avståndet är mer än 6 km men eleven inte har fått något busskort från skolan kan du ta kontakt med skolans administratör.

Kontakt

Från det året man fyller 20 år har du inte rätt till busskort från skolan, då får du ansöka om tillägg via CSN för att kunna köpa ett eget kort.

Om du tappar bort ditt kort eller om det slutar att fungera kan du kontakta skolans administratör.

Elever som studerar på gymnasiet fram till det året man fyller 20 år har rätt till studiebidrag från CSN under förutsättning att man sköter sina studier och närvaro.

Från det året du fyller 20 år så får du själv göra en ansökan. Om du vill ha hjälp med ansökan går det bra att vända sig till skolans kurator. När ansökan är behandlad får du en studieförsäkring, antingen med posten alternativt som meddelande under Mina sidor på csn.se. Ta med din studieförsäkring till administrationen på skolan för underskrift. När det är klart ska dokumentet postas till CSN.

Alla elever som går på skolan får en elevtagg som är programmerad att fungera till entré, anvisat omklädningsrum samt den verkstad som eleven behöver ha tillgång till beroende på utbildning.

Om du tappar bort din taggfår du gå till vaktmästarna och meddelar detta så kan de skapa en ny. Detta mot en kostnad om 100 kr per tagg, denna avgift faktureras till eleven om denne är myndig annars till vårdnadshavare

Om du önskar ändra något i din studieplan (dvs de kurser du läser/ska läsa) eller har frågor kring inriktningsval, högskoleförberedande kurser, jobbutsikter med ,era kan du ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare (SYV) – Helene Lindeberg (FT, IM, VF) eller Caroline Malmlöv (BA, EE, FAB, FOG, IN), båda sitter i administrationskorridoren på bottenvåningen.

Alla eventuella ändringar ska sedan godkännas av respektive rektor.

Vi har valt att ha en separat elevparkering där alla elever med egen bil kan parkera, den finns mellan röda huset (hus 11 där IM finns) och hus 99 (där Mark & Anläggning håller till).

När det gäller mopeder så kommer det anvisade ytor även till dem, fram till dess att detta är gjort får man försöka att parkera sin moped så att den inte står i vägen för godstransporter till och från skolan.

Alla elever som ska ha APL men som inte har något busskort från skolan tar kontakt med sin mentor, om mentorn anser att eleven är i behov av busskort för att kunna närvara hos APL-företaget. Mentorn meddelar sedan Helena Olsson på administrationen om behovet i klassen.

Sjukanmälan görs varje dag som du är sjuk. Sjukanmälan görs via Skola 24-appen.

Vid problem kontakta elevens mentor.

Vi strävar mot att kunna genomföra alla lektioner även om undervisande lärare är frånvarande, detta genom att vi försöker täcka upp för varandra.