Elevombud

Var med och påverka din skolgång.

Vi tycker att det är viktigt att skolans elever får vara med i arbetet med att stärka och utveckla arbetet med ökad trivsel och trygghet på skolan!

Att vara elevombud innebär att

  • arbeta för att öka trivsel och trygghet på skolan, motverka kränkande behandling
  • fungera som elevskyddsombud
  • delta i forum för inflytande
  • anordna roliga aktiviteter.