En tjej snickrar.

Bygg och anläggning

Som enda gymnasieskolan i Norrköping erbjuder vi på Bråvallagymnasiet fyra inriktningar. Anläggningsfordon, Husbyggnad, Måleri och Plåtslageri. Vad väljer du?

Fyra inriktningar på Bygg- och anläggningsprogrammet

På Bygg- och anläggningsprogrammet på Bråvallagymnasiet får du under första året prova på olika yrken för att kunna göra ett bra inriktningsval inför år 2. Du läser kurser inom alla områden och sedan väljer du inriktning till år 2.

Våra förstaårselever beskriver att första året där de får prova på alla inriktningar ger goda förutsättningar för att göra ett bra yrkesval för framtiden.

Våra inriktningar är Anläggningsfordon, Husbyggnad, Måleri och Plåtslageri.

På inriktningen Anläggningsfordon får du grundläggande kunskaper för att arbeta med planering av mark och anläggning. Du utbildar dig till maskinförare och får lära dig att köra mobila arbetsmaskiner, till exempel grävmaskin och hjullastare. Du får också kunskap om olika anläggningarbeten exempelvis vägbyggnad, ledningsbyggnad och stensättning.

Du behöver ha ett giltigt körkortstillstånd för att kunna bli antagen till inriktningen Anläggningsfordon.

Se en film från PEAB, ett av de företag som Bråvalla samarbetar med. I filmen får du ta del av vilka möjligheter till arbete man kan ha efter att ha valt inriktningen anläggningsfordon.

Kurser på inriktningen Anläggningsfordon

Totalt läser du 2500 poäng, fördelat på tre år.

Gymnasiegemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Engelska 5

100

Historia 1a:1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a:1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a:1

50

Svenska 1

100

Programgemensamma kurser

Kurs

Poäng

Bygg och anläggning 1

200

Bygg och anläggning 2

200

Inriktning och fördjupning

Kurs

Poäng

Anläggningsförare 1

200

Anläggningsförare 2

200

Anläggningsförare 3

200

Anläggningsförare 4

200

Anläggningsförare - process

100

Anläggning - ledningsbyggnad

200

Anläggning vägbyggnad

100

Gymnasiearbete

100

Anläggning - Stensättning eller

100

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

Entreprenörskap eller

100

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100

Engelska 6


På inriktningen Husbyggnad kan du välja att specialisera dig ytterligare till år 3. Då kan du välja bland yrkesutgångar som till exempel betongarbetare, golvläggare, murare, plattsättare, träarbetare eller specialyrken inom husbyggnad.

Genom vår BYN-certifiering så är skyliftutbildning och fallskyddsutbildning obligatoriska delar av utbildningen.

Kurser inom yrkesutgångarna betongarbetare, golvläggare, murare, plattsättare och träarbetare

Totalt läser du 2500 poäng, fördelat på tre år. Gymnasiegemensamma och programgemensamma kurser är samma för alla yrkesutgångar. Inriktningskurserna skiljer sig åt mellan de olika yrkesutgångarna.

Gymnasiegemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Engelska 5

100

Historia 1a:1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a:1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a:1

50

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Programgemensamma kurser

Kurs

Poäng

Bygg och anläggning 1

200

Bygg och anläggning 2

200

Inriktningskurser betongarbetare

Kurs

Poäng

Husbyggnad 1

100

Husbyggnad 2

200

Husbyggnad 3

200

Husbyggnadsprocessen

200

Betong 1 - lågform och platta på mark

100

Betong 3 - bärlag

100

Betong 4 - golv

100

Trä 1 - stommar

100

Betong 2 - väggar och pelare eller

100

Svenska 2


Gymnasiearbete

100

Engelska 6 eller

100

Specialyrken 1


Svenska 3 eller

100

Entreprenörskap


Inriktningskurser golvläggare

Kurs

Poäng

Husbyggnad 1

100

Husbyggnad 2

200

Husbyggnad 3

200

Husbyggnadsprocessen

200

Golvläggning 1

100

Golvläggning 2 - våtrum

100

Golvläggning 3 - trä och laminat

200

Specialyrken 1 eller

100

Svenska 2


Gymnasiearbete

100

Engelska 6 eller

100

Betong 2 - väggar och pelare


Svenska 3 eller

100

Entreprenörskap


Inriktningskurser murare

Kurs

Poäng

Husbyggnad 1

100

Husbyggnad 2

200

Husbyggnad 3

200

Husbyggnadsprocessen

200

Mur och puts 1 - grundmurar

100

Mur och puts 2 - murverk

100

Mur och puts 3 - puts

100

Bygga i trä

100

Specialyrken 1 eller

100

Svenska 2


Gymnasiearbete

100

Engelska 6 eller

100

Betong 2 - väggar och pelare


Svenska 3 eller

100

Entreprenörskap


Inriktningskurser plattsättare

Kurs

Poäng

Husbyggnad 1

100

Husbyggnad 2

200

Husbyggnad 3

200

Husbyggnadsprocessen

200

Specialyrken 1

100

Specialyrken 2

200

Specialyrken 3

200

Gymnasiearbete

100

Svenska 2 eller

100

Betong 2 - väggar och pelare


Svenska 3 eller

100

Entreprenörskap


Engelska 6

100

Inriktningskurser träarbetare

Kurs

Poäng

Husbyggnad 1

100

Husbyggnad 2

200

Husbyggnad 3

200

Husbyggnadsprocessen

200

Trä 1 - stommar

100

Trä 2 - beklädnad

100

Betong 1 - lågform och platta på mark

100

Trä 3 - montage

100

Specialyrken 1 eller

100

Svenska 2


Gymnasiearbete

100

Engelska 6 eller

100

Betong 2 - väggar och pelare


Svenska 3 eller

100

Entreprenörskap


På måleriinriktningen får du lära dig att spackla, måla och hänga tapet för att skapa trivsamma miljöer. Det finns också möjlighet att fördjupa dig med kurser inom golvläggning och glasteknik.

Kurser inrikningen måleri

Totalt läser du 2500 poäng, fördelat på tre år.

Gymnasiegemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Engelska 5

100

Historia 1a:1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a:1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a:1

50

Svenska 1

100

Programgemensamma kurser

Kurs

Poäng

Bygg och anläggning 1

200

Bygg och anläggning 2

200

Inriktning och fördjupning

Kurs

Poäng

Måleri 1

200

Måleriprocessen

200

Måleri 2

200

Måleri 3

200

Måleri 4

100

Måleri - dekorationstekniker

100

Måleri - äldre måleritekniker

100

Svenska 2


Gymnasiearbete

100

Måleri 5 eller

200

Svenska 3 och

100

Engelska 6

100

På inriktningen Plåtslageri får du lära dig att göra plåttak, fönsterbleck, rännor, stuprör och andra plåtdetaljer med gamla traditioner. Du kan även utbilda dig inom ventilationsteknik med tillverkning och montering av ventilationssystem.

Kurser inriktningen plåtslageri

Totalt läser du 2500 poäng, fördelat på tre år.

Gymnasiegemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Engelska 5

100

Historia 1a:1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a:1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a:1

50

Svenska 1

100

Programgemensamma kurser

Kurs

Poäng

Bygg och anläggning 1

200

Bygg och anläggning 2

200

Inriktning och fördjupning

Kurs

Poäng

Plåtslageri - grunder

100

Plåtslageriprocessen

200

Ventilationsplåtslageri

100

Byggnadsplåtslageri 1

200

Byggnadsplåtslageri 2

200

Byggnadsplåtslageri 3

200

Kulturplåtslageri

100

Plåtslageri - svetstekniker eller

100

Svenska 2


Gymnasiearbete

100

Byggnadsplåtslageri 4 eller

200

Svenska 3 och

100

Engelska 6

100

Möjlighet till grundläggande högskolebehörighet och APL

Hos oss får alla elever möjlighet att skaffa sig grundläggande högskolebehörighet vilket öppnar dörrarna för vidare studier på högskola.

APL, arbetsplatsförlagt lärande, ingår som en viktig del i utbildningen. Under denna period är du ute på en arbetsplats där du får testa på yrket och använda dina kunskaper som du fått genom utbildningen. Vi har ett nära och mångårigt samarbete med branschen där vår APL-samordnare arbetar för att alla elever ska få APL med hög kvalitet. Vi har bland annat ett samarbete med Hyresbostäder i Norrköping, där Bråvallas Bygg- och anläggningsprogram bygger bostäder för unga i projektet "Unga bygger för unga".

Bråvallagymnasiets Bygg- och anläggningsprogram är en branschrekommenderad skola av BYN (Byggbranschens yrkesnämnd). Det ger dig som elev en garanti för att kunna gå ut som lärling efter gymnasieexamen.

Susanna Ölander Borg, rektor

susanna.borg@norrkoping.se

073-020 16 80

Fredrik Frisberg, lagledare

fredrik.frisberg@norrkoping.se

072-597 41 05

Robert Lindgren, lagledare

robert.lindgren@norrkoping.se

072-574 99 32

Mikael Axelsson, APL-ansvarig för bygg

mikael.axelsson2@norrkoping.se

076-772 84 45

​Jack Dahlström, APL-ansvarig för plåt

jack.dahlstrom@norrkoping.se

072-597 41 03

Patrik Tjäder, APL-ansvarig för måleri

patrik.tjader@norrkoping.se

076-128 11 41