VVS- och fastighetsprogrammet

På VVS- och fastighetsprogrammet (vux) kan du utbilda dig till

Fastighetsutbildningen är en lärlingsutbildning. En lärlingsutbildning är för dig som redan har en kontakt med branschen och vill lära dig ett yrke direkt på en arbetsplats.

I lärlingsutbildningen sker minst 70% av utbildningen ute på ett företag. Utbildningen har samma studieväg, behörighetsregler, kunskapskrav och programmål som en utbildning som bedrivs på en skola.

Syftet med lärlingsutbildning för vuxna är att ge en grundläggande yrkesutbildning och ökad yrkeslivserfarenhet.

För att kunna ansöka om plats behöver du själv ha ett lärlingsföretag klart inom vald inriktning.

Vi erbjuder lärlingsutbildning inom:

  • Fastighet

Ansökan

Ansökan och antagning sker via Komvux, men studierna genomförs på Bråvallagymnasiet.

Läs mer om ansökan och antagning på Komvux webbplats

Vem kan studera på Komvux?

Du är behörig att studera vid Komvux på gymnasial nivå från och med den 1 juli det år du fyller 20 år.

Det gäller under förutsättning att du

  • är bosatt i Sverige.
  • saknar de kunskaper som utbildningen erbjuder.
  • har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen (förkunskaperna bör motsvara grundläggande kurser i svenska/svenska som andraspråk och matematik).

Behöver du hjälp att studieplanera?

Kontakta Vägledningscentrum

Ansök till Komvux

Ansökan och antagning sker via Komvux men studierna genomförs på Bråvallagymnasiet.

Läs mer om hur du ansöker på Komvux webbplats

CSN och studiemedel

Läs mer om CSN och studiemedel på Komvux webbplats